Welkom bij Uitgeverij Ta Grammata (vanaf 4 april 2023 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI en als culturele instelling), voor Griekse literatuur in Nederlandse vertaling, in de reeksen

Obolos

met vertalingen uit alle perioden van de Griekse poëzie: Nieuwgriekse (en Cypriotische) , Byzantijnse en Middelgriekse, en klassieke en Hellenistische, in tweetalige uitgaven, met inleiding/nawoord over de auteur en zijn werk,

en

Grieks Proza

met romans, verhalenbundels of andere prozateksten, vooral uit het Nieuwgrieks, maar ook uit oudere perioden, in eentalige uitgaven, vaak met inleiding/nawoord over de auteur en zijn werk.

Over uitgeverij “TA GRAMMATA”

Voorgeschiedenis

In 1989 is door uitg. Styx Publications te Groningen de reeks “Obolos” opgezet, met tweetalige uitgaven van Griekse poëzie uit alle perioden (oudheid, Byzantium en Nieuwgriekse periode), met inleidingen en waar nodig aantekeningen. De reeks kwam onder redactie te staan van Willem J. Aerts (emeritus hoogleraar Middel- en Nieuwgriekse letterkunde RuG), Henk Schoonhoven (classicus) en Hero Hokwerda (docent Nieuwgriekse taal- en letterkunde en vertaler Nieuwgriekse letterkunde). In 2002 waren in de reeks dertien uitgaven verschenen (zie overzicht elders op deze website).

In volgende jaren is geleidelijk ook de reeks “Grieks Proza” ontstaan, met (eentalige) uitgaven van vertalingen van Grieks proza, ook weer uit alle perioden, maar tot nog toe met in meerderheid vertalingen uit het Nieuwgrieks. De reeks kwam onder redactie te staan van Hero Hokwerda en Jan Veenstra (vertaler Nieuwgriekse letterkunde). In 2002 waren in de reeks achttien uitgaven verschenen (zie overzicht elders op deze website).

Eind jaren negentig is Styx Publications opgegaan in uitg. Koninklijke Van Gorcum te Assen, waarbij beide reeksen voortgezet konden worden. Toen evenwel in 2001 de overige (wetenschappelijke) uitgaven van Styx naar uitg. Brill te Leiden werden overgebracht, kwamen de Griekse reeksen in de lucht te hangen. In beide reeksen is toen nog een uitgave verschenen onder de paraplu van uitg. Chimaira Publishing te Groningen.

Om de twee reeksen op blijvender voet voort te kunnen zetten, is door enkele personen die de Griekse literatuur en de beide reeksen ter harte gaan in januari 2004 bij de notaris Stichting “Ta Grammata” opgericht (ook wel Uitgeverij “Ta Grammata” genaamd) en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen (onder nr. 02083528; het RSIN-nummer is: 813278624).
De website van Ta Grammata is te vinden onder www.tagrammata.nl. Bestuur en redactie zijn te bereiken via info@tagrammata.nl. Als postadres geldt: Verlengde Oosterstraat 10, 9711 EN Groningen.

Uitgeverij “Ta Grammata”
Doelstelling van de uitgeverij is in het algemeen “het bevorderen van de kennis van en liefde voor de Griekse literatuur in het Nederlands taalgebied door het verspreiden of doen verspreiden van Griekse literatuur, in het bijzonder van uit het Grieks vertaalde literatuur”.
Het belangrijkste middel daartoe, en feitelijke, concrete doelstelling, is het instandhouden en voortzetten van de reeksen “Obolos” en “Grieks Proza”; intussen worden er soms ook aanverwante titels búiten de beide reeksen uitgegeven..

Uitgeverij “Ta Grammata” is opgericht door Prof.Mr. H.A. Lokin (in 2022 overleden), dhr. J.M.M. van de Gevel en Dr. K. Kuiken. Zij wordt op dit ogenblik bestuurd door Dr. H. Hokwerda (Groningen, voorzitter), dhr. J.M.M. van de Gevel (Ekehaar, secretaris-penningmeester) en Dr. K. Kuiken (Haren, lid). Zij heeft haar zetel te Groningen.
De redactie van beide reeksen is in handen van redactiesecretaris Hero Hokwerda (tevens bestuursgemachtigde).

Financiële verantwoording. Aan geen van de bestuurs-of redactieleden wordt door de stichting enigerlei vorm van loon uitbetaald. De uitgeverij beschikt niet over eigen kapitaal en tracht voor elke nieuwe uitgave de middelen bijeen te brengen.
Verkoopopbrengsten worden gebruikt voor de bescheiden organisatie- en bestuurskosten (incl. lopende verkoopkosten); wat er verder aan eventuele “winsten” overblijft, wordt aangewend om volgende uitgaven mogelijk te maken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten. Alle activiteiten van Stichting Ta Grammata sinds de oprichting in 2004 zijn terug te zien in de nieuwe titels die sindsdien zijn uitgegeven; elders op deze site zijn zij met beschrijvingen ervan te vinden.
De voorraden van de reeksen Obolos en Grieks Proza uit de periode vóór 2004 – van de uitgeverijen Styx Publications, Van Gorcum en Chimaira Publishing – berusten eveneens bij Uitgeverij “Ta Grammata” (op enkele niet meer leverbare titels na) en zijn hier te bestellen.

Beleidsplan voor 2023. Voor 2023 is uitgave van de volgende titels voorgenomen: een trilogie van drie novellen door Andreas Embirikos (Argo, Zemfyra en Beatrice), een keuze uit de gedichten van de Cyprioot Michalis Piërís (in de reeks Obolos), het geschiedwerk Historiën van Laonikos Chalkokondyles (vijftiende eeuw), en het tweede (en laatste) deel van Stemmen uit de stilte, Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn.
Verder: uitgave als e-book van twee niet meer leverbare titels: de roman De grote groene van Evjenía Fakinou, en Verantwoording aan El Greco, de autobiografische roman van Nikos Kazantzakis.

N.B. Alle titels in de beide reeksen Obolos en Grieks Proza tot nog toe (voorzover niet uitverkocht) en de nieuwe titels worden vanaf februari 2004 verspreid door Uitgeverij “Ta Grammata” en zijn verkrijgbaar via deze website en bij de reguliere boekhandel (zie verder onder bestellen).

Kostas MontisTheodoros Prodromos Kallimachos Michiel Op de Coul Jan Veenstra Patríkios, Markópoulos, Papadaki, Vayenás, Vlavianós en Patilis Dímitra Sideri Gert Jan van Dijk Kristoffel Demoen Evjenía Fakínou Periklís Sfyridis Nikos Kazantzakis Anneke de Reuver Diogenes van Oinoanda Hero Hokwerda Leontios van Neapolis Euripides Miltos Sachtouris Julia Happel Nasos Vayenás S.L. Radt Gregorios van Nazianze Fabelkwatrijnen Vincent Hunink Yorgos Theotokás Elisávet Moutzán-Martinéngou Annette Harder Marko Fondse Menander Grieks Proza Johannes Moschos Ta GrammataAléxandros Papadiamandis CHIMAIRA Griekenland aan zee Periklís SfyridisRea Galanaki Sotiris Dimitríou STYX Gioconda De Weide Bert Groen Yannis Ritsos EuripidesPindarus Bernadette Wildenburg Kostas Karyotakis obolos Ignatius Diaconus Charis Vlavianós Margarita Karapanou Henk Schoonhoven Thanasis Valtinós Mariëtta Ioannidou Menis Koumandaréas Johan Kwist W.J. Aerts Simone Mooij-Valk Romanós de Melode Ben Hijmans Kikkermuizenoorlog