Pseudo-Homerus – Kikkermuizenoorlog, en Theodoros Prodromos – Katmuizenoorlog

Pseudo-Homerus 

Homerus’ Ilias en Odyssee werden in de Oudheid eeuwenlang wijd en zijn vereerd en menigeen kende hele stukken uit zijn hoofd; daarnaast werd er echter ook weleens de spot mee gedreven.

Zo’n parodie, waarschijnlijk uit de eerste eeuw v.Chr., is de Batrachomyomachia, ofwel Kikkermuizenoorlog, van een onbekende auteur die als Pseudo-Homerus bekend staat. Deze parodie is reeds enkele malen in het Nederlands vertaald, o.a. door Bilderdijk.

Theodoros Prodromos

De Byzantijnse geleerde Theodoros Prodromos schreef in de twaalfde eeuw zijn Katomyomachia, ofwel Katzmuizenoorlog, in de vorm van een drama, d.w.z. waarschijnlijk een leesdrama en niet voor opvoering bedoeld. Deze parodie combineert verwijzingen naar Homerus, naar de klassieke tragedie en ook naar de pseudo-homerische Kikkermuizenoorlog; tegelijk wordt de bespotting van voos heldendom ook wel gezien als een politieke satire op de eigen tijd van de schrijver.

Meer over de beide werken in de inleiding bij deze uitgave, die is verzorgd door Willem J. Aerts, emeritus hoogleraar Middel- en Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pseudo-Homerus, Kikkermuizenoorlog, en Theodoros Prodromos, Katmuizenoorlog (vertaling en inleiding Willem J. Aerts, 1992, ISBN 90 72371 57 7, XIX + 62 p.) [€13,50]

http://bit.ly/wjaerts