Rea Galanaki — Het leven van Ismaïl Ferík Pasja

De Griekse schrijfster Rea Galanaki (geb. 1947 op Kreta) brak in 1989 door met haar eerste historische ro­man, Het leven van Ismaïl Ferík Pasja.

Het genre historische roman heeft in Griekenland lang in een nationalistische traditie gestaan, maar de laatste jaren begint daar verandering in te komen; er verschijnen nu historische romans die op een andere, opener manier met de Griekse geschiedenis omgaan. Een van de belang­rijkste voorbeelden daarvan is deze roman van Galanaki.

In Het leven van Ismaïl Ferík Pasja gaat het niet om de historische gebeurtenissen als zodanig, maar om de weerslag daarvan op gedachten‑ en gevoelswereld van de hoofd­persoon, midden vorige eeuw: een Griekse jongen van Kreta ‑‑ toen nog deel van het Otto­maanse rijk ‑‑ die begin jaren twintig als krijgsgevangene in Egypte beland was, daar tot de islam overging en uiteindelijk opklom tot minister van oorlog. In die hoedanigheid moest hij in de jaren zestig van de vorige eeuw naar Kreta terug om er een nieuwe opstand neer te slaan, waarbij hij omkwam; de opstand was mede gefinancierd door zijn broer, die na de krijgsgevangenschap begin jaren twintig aan Griekse zijde terecht was gekomen en daar carrière had gemaakt.

Zo is deze historische roman vooral een ‑‑ poëtisch getoon­zette ‑‑ reflectie op de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon, in een spel van identiteiten en loyaliteiten dat balanceert op het scherp van de snede tussen zijn twee ver­schil­lende werelden en zijn twee verschillende levens.

Rea Galanaki, Het leven van Ismaïl Ferík Pasja (historische roman; vertaling Hero Hokwerda, 1998, ISBN 90 5693 025 7, 104 p.) [€13,50]

http://bit.ly/hokwerda