Obolos 19

Geplaatst door op 25 okt 2016 in |

(Anoniem) Diyenís Akritis – Een Byzantijns liefdesepos Wie kent niet de Ilias en Odyssee van Homerus? Maar ook uit Byzantijnse tijd zijn er Griekse epische verhalen, bijvoorbeeld de Diyenís Akritis. Het werk speelt in het grensgebied van Iran-Irak-Syrië-Turkije, na de Arabische expansie in de achtste eeuw. Daar bestond toen een unieke symbiose van orthodoxe Byzantijnen en islamitische Arabieren. De Byzantijnse superheld is Diyenís Akritis: de Tweegeborene (zoon van Arabische emir en Byzantijns meisje) en Grensbewaker (van de Byzantijns-Arabische grens). Maar is de Diyenís Akritis wel een epos? Er zijn elementen uit de volkstraditie, maar ook uit de ‘hogere’ literatuur; ook heeft het werk trekken van de liefdesroman. Verder zijn er vergelijkbare verhalen in Duizend-en-een-nacht, maar daar dan vanuit Arabisch perspectief. Dit is de eerste Nederlandse uitgave van de Diyenís Akritis. Inleiding en vertaling zijn van de hand van Willem J. Aerts, emeritus hoog-leraar Middel- en Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gegevens Diyenís Akritis. Een Byzantijns liefdesepos. Inleiding en vertaling Willem J. Aerts. Groningen, oktober 2016 (uitg. Ta Grammata, reeks Obolos nr. 19), 270 blz. ISBN/EAN: 978 90 819370 8 5, prijs...

Lees Meer

Obolos 06

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

Pseudo-Homerus – Kikkermuizenoorlog, en Theodoros Prodromos – Katmuizenoorlog Pseudo-Homerus  Homerus’ Ilias en Odyssee werden in de Oudheid eeuwenlang wijd en zijn vereerd en menigeen kende hele stukken uit zijn hoofd; daarnaast werd er echter ook weleens de spot mee gedreven. Zo’n parodie, waarschijnlijk uit de eerste eeuw v.Chr., is de Batrachomyomachia, ofwel Kikkermuizenoorlog, van een onbekende auteur die als Pseudo-Homerus bekend staat. Deze parodie is reeds enkele malen in het Nederlands vertaald, o.a. door Bilderdijk. Theodoros Prodromos De Byzantijnse geleerde Theodoros Prodromos schreef in de twaalfde eeuw zijn Katomyomachia, ofwel Katzmuizenoorlog, in de vorm van een drama, d.w.z. waarschijnlijk een leesdrama en niet voor opvoering bedoeld. Deze parodie combineert verwijzingen naar Homerus, naar de klassieke tragedie en ook naar de pseudo-homerische Kikkermuizenoorlog; tegelijk wordt de bespotting van voos heldendom ook wel gezien als een politieke satire op de eigen tijd van de schrijver. Meer over de beide werken in de inleiding bij deze uitgave, die is verzorgd door Willem J. Aerts, emeritus hoogleraar Middel- en Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Pseudo-Homerus, Kikkermuizenoorlog, en Theodoros Prodromos, Katmuizenoorlog (vertaling en inleiding Willem J. Aerts, 1992, ISBN 90 72371 57 7, XIX + 62 p.) [€13,50] http://bit.ly/wjaerts...

Lees Meer

Obolos 02

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

Romanós de Melode — Vier Byzantijnse hymnen en de Akáthistoshymne Romanós de Melode (‘dichter-componist’) leefde en werkte ten tijde van de grote Byzantijnse keizer Justinianus (eerste helft zesde eeuw), een ongekende bloeitijd op velerlei gebied (staatkundig, juridisch, militair; architectuur, muziek). Van Romanos’ leven is weinig bekend; hij moet uit Syrië afkomstig zijn, maar heeft in Konstantinopel geleefd en gewerkt. Voor Kerstmis zou Maria hem een keer verschenen zijn en hem geboden hebben een heilige boekrol op te eten; de volgende dag beklom hij de kansel en hief zijn beroemde Kersthymne aan. Er zouden nog tientallen hymnen volgen, waarmee hij de eerste grote hymnendichter van de Orthodoxe kerk werd. Diep gelovige, maar ook levendige poëzie, die soms ook actuele gebeurtenissen uit de eigen tijd reflecteert. Naast vier hymnen van Romanós, is in deze uitgave ook de vermaarde Akáthistos-hymne (‘Ongezeten hymne’) opgenomen; deze is weliswaar hoogstwaarschijnlijk niet van Romanós, maar wordt vaak wel met hem geassocieerd en mocht hier niet ontbreken. Meer over Romanós en zijn werk in de inleiding bij deze uitgave. De vertalingen zijn van de hand van Willem J. Aerts, hoogleraar Middel- en Nieuwgrieks, Hero Hokwerda, universitair docent Nieuwgrieks en vertaler, en Henk Schoonhoven, universitair docent Oudgrieks, alle drie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Romanós de Melode, Vier Byzantijnse hymnen en de Akáthistoshymne (vertaling Willem J. Aerts [tevens inleiding], Hero Hokwerda en Henk Schoonhoven, 1990, ISBN 90 72371 10 0, XV + 139 p.) [€16,50]...

Lees Meer

Obolos 01

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

Yannis Ritsos —De Jonkvrouw van de wingerden De Griekse dichter Yannis Ritsos (geboren 1909) is dit jaar tachtig jaar geworden en kan terugzien op een omvangrijk oeuvre, dat nog immer groeit. [In 1990 is Yannis Ritsos gestorven.] Een van de hoogtepunten uit zijn werk en een van de meest karakteristieke voorbeelden van zijn poëzie, is de grote en grootse cyclus De Jonkvrouw van de Wingerden (gepubliceerd in 1961, maar ontstaan in 1945). Hierin bezingt hij de wederopstanding van Griekenland na de oorlog, tegen de achtergrond van zijn veelbewogen geschiedenis en in de setting van de tegelijk lieflijke en meedogenloze natuur; dit alles gefilterd door de herinnering aan de kinderjaren van de dichter. Meer over dit werk in de inleiding bij deze uitgave, die is verzorgd door W.J. Aerts, [emeritus] hoogleraar Middel- en Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Yannis Ritsos, De jonkvrouw van de wingerden (vertaling en inleiding Willem J. Aerts, 1989, ISBN 90 72371 04 6, VIII + 64 p.)  [€13,50] http://bit.ly/obolos01 http://bit.ly/wjaerts...

Lees Meer

!!!Twee unieke heiligenlevens!!!

Geplaatst door op 13 aug 2006 in Nieuwe Uitgaven | geen reacties

Twee uiterst levendige heiligenlevens uit de zevende eeuw, spelend in (het nog juist) Byzantijnse Egypte en Syrië. Leontios van Neapolis, Leven van Johannes de Barmhartige en Leven van Symeon de Heilige Dwaas, vertaling en nawoord W.J. Aerts en H. Hokwerda, Groningen 2006. ISBN: 90-808942-3-0 (ISBN-13: 978 90 808942 3 5)XVIII+111 blz.. Prijs: : €16,- Grieks proza nr. 20 naar de flaptekst → http://bit.ly/neapolis...

Lees Meer