Grieks Proza 22

Geplaatst door op 11 mrt 2011 in | geen reacties

JOHANNES MOSCHOS – DE WEIDE, EEN VERHALENBOEK OVER HET LAATANTIEKE MONNIKENLEVEN In De Weide reizen we omstreeks 600 rond in het Byzantijnse Midden-Oosten, kort voor de Arabische veroveringen. Talloze asceten hebben zich daar uit de wereld teruggetrokken, in groepsverband in kloosters of als kluizenaars in de verlatenheid. Een leven van absolute onthechting en versterving, lichamelijk en intellectueel. Algemeen bekend zijn de pilaarheiligen, maar de verscheidenheid aan monniken en asceten is veel groter. Uit al die monnikenlevens heeft Moschos een armvol ‘bloemen’ geplukt en tot een krans gevlochten. De Weide is een reeks van anekdotes, reis- en levensverhalen, moralistische boodschappen, stichtelijke spreuken, fabels, parabels en ‘short stories’. Nu eens charmant en amusant, dan weer bizar of aanstootgevend. Naastenliefde staat er naast straffende gestrengheid, nederigheid naast ascetische competitie. Een wereld bevolkt door ketters en wonderdoeners, barbaren en rovers, geile en heilige vrouwen, demonen en engelen – maar bovenal door de ware helden van het geloof (en soms ook heldinnen): de woestijnvaders, of ‘bloedeloze martelaren’. Johannes Moschos (ca. 550 – 619/634) was zonder het te weten een tijdgenoot van Mohammed. Zelf monnik-asceet-kluizenaar, reisde hij tussen 580 en 615 langs kloosters en kluizenaars in het gebied van Syrië, Palestina en Egypte. Onderweg heeft hij de verhalen verzameld voor zijn ‘geestelijke weide’. Vertaling, verklarende woordenlijst en nawoord zijn van de hand van Michiel Op de Coul en Vincent Hunink, de inleiding is verzorgd door Kristoffel Demoen. Johannes Moschos, De Weide. Een verhalenboek over het laatantieke monnikenleven, vertaling en nawoord Michiel Op de Coul en Vincent Hunink, Inleiding Kristoffel Demoen (Groningen 2010). ISBN/EAN: 9-789080-894266 Omvang: XX + 195 p., prijs: € 19,50 http://bit.ly/moschos...

Lees Meer

Obolos 12

Geplaatst door op 11 mrt 2011 in | geen reacties

Gregorios van Nazianze — Ernstig spel Gregorios van Nazianze — ‘de Theoloog’, 4e E.n.C. – is een van de grote kerkvaders uit de oosters-orthodoxe traditie, vergelijkbaar met Augustinus in het westen. Naast zijn theologische tractaten, preken en brieven heeft hij ook veel poëzie geschreven. Voor hem was dat een literair spel, het tijdverdrijf van een oude man — maar geen frivool spel: Christus was zijn vreugde en inspiratie. Wat de vorm betreft, hoort Gregorios’ poëzie thuis in de klassiek-hellenistische traditie, de inhoud is meestal religieus: christelijke poëzie in homerische hexameters. Ná Gregorios is de kerkelijke poëzie andere wegen gegaan, maar zijn poëzie verdient bewondering als poging tot een hellenistisch-christelijke synthese; men kan haar niet afdoen als alleen maar ‘nieuwe wijn in oude zakken’. Tot nog toe was er van Gregorios’ poëzie in het Nederlands nauwelijks iets beschikbaar. Meer over Gregorios en zijn werk in het algemeen is te vinden in de inleiding bij deze uitgave, die een royale keuze uit zijn poëzie bevat. Daarnaast worden ook alle gekozen genres en/of gedichten afzonderlijk ingeleid en worden specifieke toespelingen en moeilijkheden in de gedichten zoveel mogelijk toegelicht in verlarende noten. De uitgave is verzorgd door Kristoffel Demoen, postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen), verbonden aan de vakgroep Latijn en Grieks van de Universiteit Gent. Gregorios van Nazianze, Ernstig spel. Een keuze uit zijn poëzie (Inleiding, keuze, vertaling en commentaar Kristoffel Demoen, 2000, ISBN 90 5693 040 0, XIV + 126 p.)...

Lees Meer

Een verhalenboek over het laatantieke monnikenleven

Geplaatst door op 12 mrt 2010 in Nieuwe Uitgaven | geen reacties

!!NIEUW!!  deel 22 in de reeks Grieks Proza Meer dan tweehonderd anekdotes, reis- en levensverhalen, moralistische boodschappen, stichtelijke spreuken, fabels, parabels en ‘short stories’ uit het monnikenleven van Syrië, Palestina en Egypte in de zesde eeuw. Johannes Moschos, De Weide. Een verhalenboek over het laatantieke monnikenleven (vertaling en nawoord Michiel Op de Coul en Vincent Hunink, inleiding Kristoffel Demoen, 2010, ISBN/EAN: 9-789080-894266, XX + 195 p.) [€19,50] Voor de flaptekst van de uitgave, klik hier http://bit.ly/opdecoul...

Lees Meer