Grieks Proza 05

Geplaatst door op 12 mrt 2011 in | geen reacties

Dímitra Sideri – Bloesters Dimitra Sideri (geb. 1923) is een Griekse die sinds 1955 in Nederland woont en op latere leeftijd is gaan schrijven. [Zij is in 1997 gestorven, in Utrecht.] Bloesters (van ‘bloedzusters’, zie onder) is haar tweede boek, begin jaren negentig geschreven. Hierin blikt zij terug op haar geboorteplaats Gythion, hoofdplaats van de Mani, een ruige streek in het zuiden van de Peloponnesos. Zij schrijft over de wijze waarop zij is opgegroeid, over haar familie en over de heel bijzondere samenleving die de Mani tot in de vooroorlogse jaren was (en nog steeds wel een beetje is). Het boek is een mozaïek van verhalen en terugblikken, die samen een beeld van haar geboorteplaats geven. En dat is beslist geen nostalgisch beeld: alle hardheid van zo’n oude provinciale samenleving wordt zichtbaar. Maar zonder dat het boek een aanklacht wordt: de verhalen worden ‘sec’ gebracht en een toon van mededogen overheerst. Tegen het eind van het boek laat zij zien hoe ook in vroeger eeuwen al tal van mensen uit de Mani emigreerden, omdat het gebied te arm was om hen allemaal te voeden. Zo plaatst zij haar eigen emigratie, en de Griekse emigratie in het algemeen, in een breder historisch kader. Het boek is in 1994 reeds in Griekenland verschenen, onder de titel Alfothikame. Dit is een kinderverbastering van adelfothikame, het Griekse woord voor:we zijn bloedbroeders geworden, of hier, in dit boek: bloedzusters (bloesters). Het eerste boek van Dimitra Sideri was Vaderlanden. Verhaal van een Griekse in Nederland (1992, zie Grieks Proza 3). In dit boek beschrijft de auteur, hoe zij en haar man in de jaren vijftig ertoe gekomen zijn uit Griekenland naar Nederland te trekken en hoe hun leven hier verder verlopen is. Meer over de schrijfster in het nawoord bij Vaderlanden. Dímitra Sideri, Bloesters. Een terugblik (vertaling Jan Veenstra, 1996, ISBN 90 5693 002 8, 106 p.) [€13,50]...

Lees Meer

Grieks Proza 03

Geplaatst door op 12 mrt 2011 in | geen reacties

Dímitra Sideri – Vaderlanden ‘Tussen twee vaderlanden’ had het boek van Dímitra Sideri ook kunnen heten (als die titel al niet bestond), of misschien wel ‘Tussen vier vaderlanden’. Het eerste vaderland is voor de Griekse hoofdpersoon haar geboortedorp in de Griekse provincie (de Mani, zie onder); voor haar man is dat Rusland. Hun nieuwe, gezamenlijke vaderland wordt al spoedig Athene (het Athene van de linkse strijd in de jaren dertig en in de verzetsbeweging tijdens Bezetting en Burgeroorlog). Dan wordt, noodgedwongen, in de jaren vijftig Nederland hun nieuwe vaderland (al willen zij dat zelf niet meteen zo noemen). Of eigenlijk is hun vaderland misschien wel vooral het ‘Griekse dorp’ in Utrecht. De schrijfster was een van de eerste ‘Nedergrieken’ uit de emigratiegolf die in de jaren vijftig op gang kwam, en al die jaren een van de actiefste leden van de Griekse gemeenschap in Nederland. Zij vertelt over haar leven van strijd tezamen met haar man: hun strijd om zichzelf te handhaven, eerst in Griekenland en vervolgens in Nederland, maar ook de strijd voor hun politieke en maatschappelijke idealen, mét alle teleurstellingen vandien, en met als grootste teleurstelling wel de kolonelsdictatuur ginds in Griekenland (1967-74), die haar, samen met andere Grieken én Nederlanders, aanzet tot hernieuwde strijdbaarheid, vanuit de verte. Met twijfels ook, of zij het allemaal wel goed gedaan heeft en of het wel zin had, en over de vraag wat zij met haar Griekse verleden aanmoet in de moderne Nederlandse samenleving. Maar tegelijk beseffend dat óók de Griekse samenleving, ginds, allang niet meer dezelfde is. Een levend en levendig verhaal van een strijdbaar iemand, met het hart op de goede plaats, maar ook, aan het eind van haar leven, bevangen door twijfel. Een verhaal dat niet alleen over haarzelf gaat, maar over alle Grieken in Nederland, ja, over álle immigranten die zich hier een níeuw vaderland moeten opbouwen. Meer over de schrijfster in het nawoord van de uitgave, door Hero Hokwerda. Van dezelfde schrijfster (1923-1997) is in de reeks Grieks Proza ook Bloesters. Een terugblik verschenen, over haar kinderjaren in de Mani (zie Grieks Proza nr. 5). Dímitra Sideri, Vaderlanden. Verhaal van een Griekse in Nederland (vertaling Jan Veenstra, nawoord Hero Hokwerda, 1992, ISBN 90 72371 49 6, 199 p.) [€16,50] http://bit.ly/veenstra...

Lees Meer