Tot ons genoegen kan uitg. Ta Grammata u meedelen dat er alwéér een nieuwe titel is verschenen in onze reeks Grieks Proza, en wel nr. 34: de autobiografische roman Blauwe en rode ziel. Een Grieks leven onder bezetting, burgeroorlog en dictatuur, van Periklís Sfyridis uit de Noord-Griekse “medehoofdstad” Thessaloníki.

Naar de flaptekst>>