Grieks Proza 21

Geplaatst door op 11 mrt 2011 in | geen reacties

KOSTAS MONTIS – HEER BATISTAS EN DE ANDERE DINGEN Heer Batistas en de andere dingen is dé Cyprus-roman. Daarin speurt, eind jaren zeventig, de dichter Kostas Montis in het verleden terug naar hoe hij geworden is wat hij is. Vijfenzestig jaar is hij dan; samen met de tragedie van Cyprus in 1974 brengt dit hem tot deze zoektocht naar zelfkennis, `als mens en als Cyprioot’. Van het moment van schrijven keren we terug naar de gelukkige én verdrietige jeugdjaren in Larnaka, waar hij in 1914 was geboren. Via de verhalen van zijn grootmoeder keren we nog verder terug naar háár grootvader, Heer Batistas, nog een eeuw eerder. En via archieven en bibliotheken komen we ten slotte uit bij ene Turko-Batistas, die omstreeks 1700 `verturkst’ was. Maar éigenlijk is het Montis niet om Heer Batistas of Turko-Batistas te doen: het gaat hem om de `andere dingen’ uit de titel – maar wat die andere dingen dan wel zijn? Roerend, aangrijpend en soms sarcastisch, en tegelijk vol mededogen, humorvol en speels, in een heel eigen combinatie van realisme en modernisme: een gevoelsmatige terugblik, van hart tot hart, op zijn eigen kinderjaren en op het leven van zijn geliefde eiland Cyprus. Kostas Montis (1914-2004) was de grote Cypriotische dichter, bijvoorbeeld van Momenten en Brieven aan moeder, die al eerder in het Nederlands zijn verschenen. Met Heer Batistas en de andere dingen (1980) schreef hij ook de belangrijkste Cypriotische roman. Daarnaast is er nog zijn novelle Gesloten deuren.  Een antwoord op Bitter Lemons van Lawrence Durrell. Meer over Montis en zijn werk, over genoemde Nederlandse uitgaven van Montis’ poëzie en over de andere uitgaven van Ta Grammata, zie achter in deze uitgave. Vertaling en nawoord zijn van de hand van Hero Hokwerda. Kostas Montis, Heer Batistas en de andere dingen, vertaling en nawoord Hero Hokwerda (Groningen 2008).  ISBN/EAN: 978-90-808942-4-2 Omvang: 195 p., prijs: € 19,50 http://bit.ly/montis http://www.costasmontis.com bibman...

Lees Meer

Grieks Proza 23

Geplaatst door op 11 mrt 2011 in | geen reacties

Kostas Montis – Gesloten deuren. Een antwoord op Bitter lemons van Lawrence Durrell Een literaire casestudy-van-binnenuit van een nationale vrijheidsstrijd: hoe gaat zo’n strijd er aan toe op persoonlijk en gevoelsmatig niveau? Hoe beleeft de bevolking zo’n strijd als zij eraan deelneemt of die steunt? Wat speelt zich af in een huisgezin en in het dagelijks leven? Deze novelle uit 1964 gaat over de Cypriotische strijd tegen de Engelsen, van 1955 tot 1959. Doel was aansluiting van het eiland bij Griekenland (énosis), maar het liep uit op een onafhankelijke republiek Cyprus, onder aartsbisschop Makarios. Met nieuwe problemen ingebakken voor de toekomst, maar dat is allemaal van ná deze novelle. Buiten de Griekse wereld kent men de strijd van Cyprus vooral uit het ‘eilandboek’ Bitter Lemons, van de bekende romanschrijver Lawrence Durrell: een genoegen om te lezen, maar wel heel Brits en kolonialistisch – Durrell was niet voor niets hoofd van de Britse propagandadienst op Cyprus tijdens de Strijd. In Griekse en Cypriotische hoek is Durrells boek dan ook niet met gejuich ontvangen; zo was het voor de dichter en diplomaat Seferis afgelopen met zijn oude vriendschap met Durrell. Eén zo’n reactie is ook de novelle Gesloten deuren van Kostas Montis, met niet voor niets als ondertitel: Een antwoord op Bitter Lemons van Lawrence Durrell. De eenzijdigheid daarvan wordt door Montis beantwoord met een felle, minstens zo eenzijdige ’tegen-monoloog’, waarin de eigen goede zaak voorop staat. Voor meer over Durrell-en-Cyprus en de literaire reacties daarop, zie het uitvoerige nawoord bij deze vertaling. Ander werk van Montis bij Ta Grammata: Heer Batistas en de andere dingen (roman, Grieks Proza nr. 21), Brieven aan Moeder (poëzie, Obolos nr. 4) en Momenten (poëzie, in 2011 in een herziene en vermeerderde uitgave opnieuw verschenen als Obolos 16). Kostas Montis, Gesloten deuren. Een antwoord op Bitter Lemons van Lawrence Durrell (vertaling en nawoord Hero Hokwerda, 2010, ISBN 978-90-808942-7-3, 171 p., prijs) [€ 19,50] bit.ly/gproza23 http://bit.ly/montis http://www.costasmontis.com...

Lees Meer

Obolos 04

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

Kostas Montis – Brieven aan Moeder Cyprus is een klein land, met een groot lijden en een grote poëzie. Van Kostas Montis, de belangrijkste naoorlogse dichter van het eiland, verschenen in 1987 al eens de minuscule Momenten in het Nederlands (in de reeks De Lantaarn, nr. 48). Nu volgen dan zijn grootse poëmen (Drie) Brieven aan Moeder. De Moeder is voor Montis degene door wie God in contact met de mensen blijft. Tot haar richt de dichter, als een kind, zijn biecht: over zijn eigen lot, over het lijden van zijn eiland en over wat de mensheid van het bestaan in het algemeen heeft weten te maken. En over zijn neiging zich er maar bij neer te leggen, maar ook over de koppigheid waarmee hij steeds weer zich teweer blijft stellen. In een mengeling van tederheid en sarcasme, van liefde en haat, van moedeloosheid en eigenzinnig verzet, probeert Montis de menselijke waardigheid hoog te houden. Meer over de dichter en zijn werk in de inleiding bij deze uitgave, die is verzorgd door Hero Hokwerda. Ander werk van Montis bij Ta Grammata: Heer Batistas en de andere dingen (roman, Grieks Proza nr. 21), Gesloten deuren. Een antwoord op Bitter lemons van Lawrence Durrell (novelle, Grieks Proza nr. 23) en Momenten (poëzie, in 2011 in een herziene en vermeerderde uitgave opnieuw verschenen als Obolos 16) Kostas Montis, Brieven aan moeder (vertaling en inleiding Hero Hokwerda, 1991, ISBN 90 72371 35 6, XV + 140 p.) [€16,50] http://bit.ly/montis...

Lees Meer

Obolos 16

Geplaatst door op 27 feb 2011 in | geen reacties

Kostas Montis, Momenten en andere gedichten Met zijn ‘momenten’ heeft Kostas Montis een heel eigen poëzievorm geschapen: korte, eigen-zinnige ‘poëtische notities’ – een soort puntdichten, maar dan in modernistische trant. In deze ‘momenten’ geeft hij op een ogenschijnlijk ordeloze, ongebreidelde manier lucht aan zijn gevoelens en gedachten over het leven en de wereld – en aan zijn liefde voor de menselijke waardigheid. Montis is bedroefd, teder, of juist ironisch, sarcastisch, en vaak ook boos – op alles en iedereen, lijkt het wel: op God, het leven, de dood, de geschiedenis, de voorouders, de herinnering, de poëzie in het algemeen en die van hemzelf in het bijzonder, en nog veel meer. Maar bij alles klinkt op de achtergrond een diepgevoelde liefde voor de mens, met hoge idealen over het menselijk leven en de menselijke waardigheid. Zijn poëzie gaat in feite over het menselijk bestaan als zodanig. Voor deze uitgave is een kleine uitgave uit 1987 (Leiden, DE LANTAARN) geheel herzien en vooral ook sterk uitgebreid (tot meer dan het drievoudige), met veel ‘momenten’ van na 1987, maar ook met een aantal ‘gewone’ gedichten. Kostas Montis (1914–2004) was de grootste Cypriotische dichter van de twintigste eeuw, vooral met zijn Momenten en zijn drie Brieven aan Moeder (Obolos nr. 4). Beide zijn nu in het Nederlands beschikbaar. Daarnaast is van zijn proza in het Nederlands verschenen: de roman Heer Batistas en de andere dingen (Grieks Proza nr.21), en de novelle Gesloten deuren. Een antwoord op “Bitter Lemons” van Lawrence Durrell (Grieks Proza nr. 23). Voor de gegevens, zie achter in deze uitgave. Keuze en vertaling zijn van Hero Hokwerda, die hiermee het belangrijkste werk van Montis in het Nederlands vertaald heeft. Kostas Montis, Momenten en andere gedichten, keuze,  vertaling en nawoord Hero Hokwerda (Groningen 2011). Reeks: Obolos nr. 16 (tweetalig). Omvang: 505 blz. ISBN 978-90-808942-8-0. Prijs: € 22,50. bit.ly/obolos16 http://bit.ly/montis...

Lees Meer

!! NIEUW !! deel 16 in de reeks Obolos

Geplaatst door op 27 feb 2011 in Nieuwe Uitgaven | geen reacties

!!! EIGENZINNIGE POËZIE !!! KOSTAS MONTIS MOMENTEN EN ANDERE GEDICHTEN [Gegevens: Kostas Montis, Momenten en andere gedichten, keuze, vertaling en nawoord Hero Hokwerda (Groningen 2011). Reeks: Obolos nr. 16 (tweetalig). Omvang: 505 blz. ISBN 978-90-808942-8-0. Prijs: € 22,50.] Voor de flaptekst van de uitgave, klik hier. montis zoeken: http://bit.ly/montis...

Lees Meer