Kallimachos – Geen zang vol luid gedreun

De dichter-geleerde Kallimachos (Kyrene — Alexandrië, eerste helft derde eeuw v.C.) was verbonden aan de befaamde Bibliotheek van Alexandrië en onderhield nauwe relaties met het hof van de Ptolemaeën. Als dichter was hij de belangrijkste — meest vernieuwende en invloedrijke — vertegenwoordiger van de Alexandrijnse ‘school’. Het experimentele karakter en de speelsheid en subtiliteit van zijn poëzie maken hem uniek in de Griekse letterkunde.

Enerzijds speelt hij voortdurend met de Griekse literatuur uit vroegere periodes en anderzijds heeft hij grote invloed gehad op de latere Latijnse dichters (Catullus, Ovidius, Horatius, Propertius, Vergilius). Zo is zijn werk een goede illustratie van de brugfunctie die de hellenistische literatuur heeft vervuld.

Tot nu toe evenwel was Kallimachos in het Nederlands taalgebied nog nauwelijks beschikbaar, afgezien van een vrije bewerking door Bilderdijk uit 1808 en enkele verspreide vertalingen.

Meer over Kallimachos en zijn werk en over Alexandrië en de Alexandrijnse poëzie is te vinden in de uitvoerige inleiding bij deze uitgave, die een royale keuze uit Kallimachos’ poëzie bevat.  Daarnaast worden in een commentaar zoveel mogelijk alle toespelingen en moeilijkheden toegelicht. De uitgave is verzorgd door Annette Harder, hoogleraar Klassiek Griekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als een van haar specialismen de hellenistische poëzie, in het bijzonder die van Kallimachos.

Kallimachos, ‘Geen zang vol luid gedreun’ (inleiding, vertaling en commentaar Annette Harder, 2000, ISBN 90 5693 034 6, XXIV + 109 p.) [€16,50]