Van gevallen vrouw tot heilige | Sophronius van Jeruzalem

De bekendste woestijn-moeder is Maria van Egypte. Na een liederlijk leven als hoer in Alexandrië kwam zij in Jeruzalem tot bekering. Daarna trok zij de woestijn bij de Jordaan in, voor een harde strijd met haar verlangens en lange jaren van boetedoening.
Het leven van Maria leren we hier kennen via woestijnvader Zosimas. Deze dacht dat hij als asceet de volmaaktheid had bereikt, maar door zijn kennismaking met Maria krijgt hij een les in nederigheid.
Deze tekst uit de vroege zevende eeuw is een ‘dubbelbiografie’, van twee mensen die in het ‘niets’ van de woestijn radicaal afstand doen van de wereld, een ontmoeting hebben met de waarheid, en uiteindelijk met zichzelf.
In de oosterse kerken wordt in de vastentijd nog altijd uit dit leven voorgelezen.

In deze uitgave wordt Maria’s leven voor het eerst rechtstreeks uit het Grieks vertaald, door Vincent Hunink.

     De uitvoerige inleiding van Guerric Aerden ocso handelt over Maria van Egypte als anti-vrouw, als ‘paasicoon’ voor monniken en als een van de bronnen voor de traditie van Maria Magdalena als prostituee. En over de rol van de woestijn – hier van Palestina – in het vroeg-christelijke ascetendom.

Gegevens: Sophronius van Jeruzalem, Maria van Egypte. Van gevallen vrouw tot heilige. Vertaling Vincent Hunink, inleiding Guerric Aerden ocso, Groningen 2022.Uitg. Ta Grammata (reeks Grieks Proza 36), 66 blz., ISBN: 978 90 827356 9 7, prijs € 16,50.

Levering   –boekhandel: via Centraal Boekhuis Culemborg

  -particulieren en buitenland: www.tagrammata.nl (info@tagrammata.nl)

Adressen  -vertaler: vincent.hunink@ru.nl

   -uitgeverij/redactie Ta Grammata: info@tagrammata.nl (ook voor recensie-exemplaren),

    p/a: Verl. Oosterstraat 10, 9711 EN Groningen