Grieks Proza 32

Geplaatst door op 3 nov 2019 in |

Charis VlavianósHITLERS GEHEIME DAGBOEKLandsberggevangenis, november 1923 – december 1924 In Hitlers geheime dagboek geeft Charis Vlavianós een meesterlijke reconstructie van de tijd van Hitlers opsluiting in de gevangenis (1923-24), na de mislukte ‘Bierkellerputsch’ in München. Zo schetst hij de persoonlijkheid van de man die zo’n bloedig stempel op de twintigste eeuw zou drukken. Geschreven in de vorm van een fictief dagboek, maar op basis van historische gegevens. Een psychologische roman, over een man die gevoelsmatig invalide, geestelijk oppervlakkig en volkomen egomaan is, met al zijn hartstochten, fobieën, haatgevoelens, obsessies en complexen. Die, na de mislukte putsch in de gevangenis, op een hopeloos dieptepunt verkeert, maar die enkele maanden later zijn proces aangrijpt om er weer helemaal bovenop te komen. En die na ruim een jaar de gevangenis verlaat met nieuwe moed: gestaald voor zijn leiderschap zoals hij het voor zich zag en zoals de wereld het in de volgende twintig jaar zou ondergaan. De dichter en historicus Charis Vlavianós (1957) schreef deze roman uit 2016 onder de indruk van de opkomst van de Gouden dageraad, de Griekse neonazistische partij (die intussen alweer uit het Griekse parlement verdwenen is), maar ook van de wereldwijde opkomst van allerlei populistische bewegingen. Gegevens: Charis Vlavianós, Hitlers geheime dagboek. Landsberggevangenis, november 1923 – december 1924. Vertaling Hero Hokwerda, Groningen 2019 (uitg. Ta Grammata, reeks Grieks Proza 32), 281 blz., ISBN/EAN: 978 90 827356 6 6, prijs €19,90. Levering -boekhandel: via Centraal Boekhuis Culemborg-particulieren en buitenland: www.boekenroute.nl, of www.tagrammata.nl Adressen-vertaler: h.hokwerda@rug.nl-uitg. Ta Grammata (en redactie): info@tagrammata.nl / Verl. Oosterstraat 10, 9711 EN...

Lees Meer

Obolos 14

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

CHARIS VLAVIANÓS – NA HET EINDE VAN DE SCHOONHEID De Griekse dichter Charis Vlavianós (1957) wil poëzie schrijven enkel met denken van gevoel / en met gevoel van denken. Hij grijpt naar waarheid, schoonheid, hoop. Hij weet dat hij hiermee hoog grijpt, maar dit grijpen zelf – dit zoeken, trachten, mis-grijpen, omcirkelen – is voor hem het hoge, het ware, de hoop. En in de weergave van dit zoeken en tasten is voor hem de poëzie gelegen. Dit alles in zijn geval vanuit een Griekse achtergrond, natuurlijk, maar verder toch vooral als individu van de grote, moderne, chaotische, globaliserende wereld. Dáárin is hij op zoek naar schoonheid ná de schoonheid, waarheid ná de waarheid, God ná God, poëzie ná de dichterlijkheid. Niet met een modernistische ontvluchting van de eigen persoonlijkheid, de mythe in, maar met een post-modernistische terugkeer naar eigen persoonlijkheid en alledaagse werkelijkheid. Niet met de ervaring zelf, maar met de ervaring ván de ervaring, niet met gevoelens, maar met het voelen ván en het denken óver gevoelens, niet met poëzie maar met het toekijken hóe hij poëzie schrijft. Wat dan toch weer tot gedichten leidt, natuurlijk. In een lange aanloop heeft Charis Vlavianós als dichter steeds meer zijn eigen stem gevonden. Dit is uitgemond in de bundels De engel van de geschiedenis en Na het einde van de schoonheid (1999 en 2002), die samen het hoogtepunt van zijn werk vormen. Uit deze twee bundels is ongeveer de helft opgenomen in de Nederlandse uitgave die nu is verschenen. Charis Vlavianós heeft in 2000 op Poetry International Rotterdam uit zijn werk voorgedragen en in 2002 in Maastricht. Meer over de dichter en zijn werk is te vinden in de inleiding bij de uitgave. Keuze, vertaling en inleiding zijn van de hand van Hero Hokwerda. Charis Vlavianós, Na het einde van de schoonheid, alsmede De engel van de geschiedenis, keuze, inleiding en vertaling Hero Hokwerda (Groningen 2007).208 p., prijs: € 20,- ISBN 10: 90-808942-2-2 (ISBN 13:...

Lees Meer

Obolos 13

Geplaatst door op 10 mrt 2011 in | geen reacties

Zes Griekse dichters — Aanslag op het zwijgen In juni 2000 kwamen zes Griekse dichters naar Rotterdam om uit hun werk voor te dragen op het 31e Poetry International Festival. ‘Griekse prachtdichters’, zoals NRC-Handelsblad de volgende dag kopte: ‘Soms gebeurt er meer dan een mens durft te hopen op een Poetry-avond (…). Almaar denken: wat een mooi gedicht! Wat een goede dichter!’ (Marjoleine de Vos) Dat er Nieuwgriekse poëzie ná Kavafis, Seferis, Elytis en Ritsos is, kunt u nu zelf ook nalezen in deze uitgave, met alle gedichten die door ‘de zes’ voor Rotterdam waren gekozen. Directe, persoonlijke, zinnelijke poëzie, vaak met een diepere humor, verbonden met het eigen land, maar dan bijna tegen heug en meug en zonder nationalisme of andere bombast, van dichters die elk op hun eigen wijze in de moderne tijd staan. Persoonlijke gedichten van de maatschappelijk geëngageerde Titos Patríkios, die al wat ouder is, maar nog steeds actief. Dan vier dichters van de “Generatie van ’70”: kinderjaren en provincie tegenover volwassenheid en grote stad bij Yorgos Markópoulos, moderne grote stad Athene en brokstukken van de oudheid bij Yannis Patilis, huiselijke wereld en kosmische betekenissen bij Athiná Papadaki, kieren in het niets en de dood bij Nasos Vayenás (van wie in Obolos ook de bundel Barbaarse oden is uitgegeven). En ten slotte de wat jongere Charis Vlavianós (zie ook Obolos 14), die op zoek is naar het begin van herinneringen, vóórdat zij tot herinnering werden. De uitgave is verzorgd door Hero Hokwerda, die tevens gastredacteur, vertaler en presentator was van de Poetry-avond met de zes Griekse dichters. Zes Griekse dichters, Aanslag op het zwijgen (Inleiding en vertaling Hero Hokwerda, 2001, ISBN 90 76892 05 9, XX + 219 p.)...

Lees Meer

schoonheid ná de schoonheid, waarheid ná de waarheid, God ná God, poëzie ná de dichterlijkheid

Geplaatst door op 13 okt 2007 in Nieuwe Uitgaven | geen reacties

In een lange aanloop heeft Charis Vlavianós als dichter steeds meer zijn eigen stem gevonden. Dit is uitgemond in de bundels De engel van de geschiedenis en Na het einde van de schoonheid (1999 en 2002), die samen het hoogtepunt van zijn werk vormen. Uit deze twee bundels is ongeveer de helft opgenomen in de Nederlandse uitgave die nu is verschenen. Charis Vlavianós heeft in 2000 op Poetry International Rotterdam uit zijn werk voorgedragen en in 2002 in Maastricht. Meer over de dichter en zijn werk is te vinden in de inleiding bij de uitgave. Keuze, vertaling en inleiding zijn van de hand van Hero Hokwerda. !!OBOLOS 14!! http://bit.ly/vlavianos Charis Vlavianós, Na het einde van de schoonheid, alsmede De engel van de geschiedenis, keuze, inleiding en vertaling Hero Hokwerda (Groningen 2007).208 p., prijs: € 20,- ISBN 10: 90-808942-2-2 (ISBN 13: 978-90-808942-2-8...

Lees Meer