Tot ons genoegen kan uitg. Ta Grammata u meedelen dat er, korte tijd na de vorige titel (Sfyridis), wederom een nieuwe titel is verschenen in onze reeks Grieks Proza, en wel nr. 35: de roman De held van Gent, van Nikos Kachtitsis.

De vertaling (en de prachtige inleiding) is van de hand van Gunnar de Boel, hoogleraar Nieuwgrieks in Gent; deze had daar afgelopen vrijdag zijn emeritaatsviering, waarbij hem de uitgave van deze vertaling als afscheidsgeschenk is aangeboden.

Het gaat dan ook om een gezamenlijke uitgave van het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent (voor België, via Skribis) en van Ta Grammata (voor Nederland).

naar de flaptekst >>>