In een lange aanloop heeft Charis Vlavianós als dichter steeds meer zijn eigen stem gevonden. Dit is uitgemond in de bundels De engel van de geschiedenis en Na het einde van de schoonheid (1999 en 2002), die samen het hoogtepunt van zijn werk vormen. Uit deze twee bundels is ongeveer de helft opgenomen in de Nederlandse uitgave die nu is verschenen.
Charis Vlavianós heeft in 2000 op Poetry International Rotterdam uit zijn werk voorgedragen en in 2002 in Maastricht. Meer over de dichter en zijn werk is te vinden in de inleiding bij de uitgave. Keuze, vertaling en inleiding zijn van de hand van Hero Hokwerda.

!!OBOLOS 14!!

http://bit.ly/vlavianos

Charis Vlavianós, Na het einde van de schoonheid, alsmede De engel van de geschiedenis, keuze, inleiding en vertaling Hero Hokwerda (Groningen 2007).208 p., prijs: € 20,- ISBN 10: 90-808942-2-2 (ISBN 13: 978-90-808942-2-8

http://bit.ly/hokwerda