Pieter Borghart, Inleiding in de Nieuwgriekse literatuur, van de 12e tot de 21e eeuw.

omslag Inleiding in de Griekse Literatuur

Sinds Hesselings Geschiedenis der Nieuwgrieksche letterkunde uit 1921 is het Nederlandse taalgebied verstoken gebleven van een systematisch overzicht van de Nieuwgriekse literatuurgeschiedenis. Inleiding in de Nieuwgriekse literatuur, het nieuwe boek van Pieter Borghart, tracht hieraan te verhelpen.

Het vangt aan met de literatuur uit de Komneense periode en de Palaiologentijd (12de-14de eeuw), behandelt vervolgens een aantal vroegmoderne (renaissance, Verlichting) en moderne (romantiek, realisme, modernisme) cultuurhistorische en literaire periodes, om af te sluiten met een overzicht van de – vaak postmoderne – literatuur uit het hedendaagse Griekenland.

Hoewel de Nieuwgriekse letteren zich door de eeuwen heen steeds ontwikkeld hebben op het ritme van de West-Europese literatuurgeschiedenis, benadrukt dit boek vooral de creatieve wijze waarop deze invloeden hebben bijgedragen tot een literair universum met een unieke stem. Dit biedt niet alleen plaats aan wereldbefaamde grootheden zoals K.P. Kavafis, Nikos Kazandzakis of Giorgos Seferis, maar ook aan literaire parels die het internationale publiek nog niet ontdekt heeft.

Aan de hand van een selectie van representatieve fragmenten – origineel en in vertaling – krijgt de lezer op deze manier een persoonlijk overzicht van de Nieuwgriekse literatuur vanaf haar ontstaan tot vandaag.

Pieter Borghart, Inleiding in de Nieuwgriekse literatuur, van de 12e tot de 21e eeuw. Academia Press Gent – Ta Grammata, Groningen, 2012, ISBN 9789038218939, 307 blz., €23,00.

>> Attentie! Intussen is een nieuwe, bijgewerkte en uitgebreide editie van deze Inleiding verschenen, zie hier <<